Hva er medrave4

Medrave gjør at virksomheter kan arbeide med kvalitetsforbedringer gjenom intuitive og tydelige paneler. Med vår lange erfaring fra primærhelsetjenesten, har våre paneler blitt utviklet for å hjelpe helsepersonell til å fokusera på det som viktigt. Muligheten til å hente fram statistikk ned til individnivå er en viktig fram faktor for vår fremgang