Frequently Asked Questions

 • Kan andre få innsyn i mine pasientlister og mine pasientdata?
  Svar: Det er kun du som lege som kan se slike data. Dersom du samtykker i å dele data for å kunne sammenlikne deg med andre leger på ulike områder, er det kun anonyme data som sendes til Medraves Benchmark database. I alle sammenlikninger må det være minst 10 leger eller to kommuner slik at den enkelte lege er 100 % sikker på at identifisering er helt umulig. Som en ekstra sikring ligger det en innebygget kryptering av data i programvaren, og ingen pasientspesifikk informasjon forlater legekontorets servere.
 • Hvordan kan jeg være trygg på at mine interesser er ivaretatt i Databehandleravtalen?
  Svar: Vi har benyttet Direktoratet for e-helse sin mal i utarbeidelse av avtalen. I tillegg har både SKIL og jurister i Legeforeningen gjennomgått avtalen for å sikre legenes interesser.
 • Hvordan foregår installasjon av programvaren?
  Svar: Medrave er godkjente partnere av Norsk Helsenett, og våre systemspesialister installerer programvaren enkelt over datalinjen.
 • Kan programvaren gå utover kapasiteten på våre servere?
  Svar: Medraves programvare trenger lite datakraft og belaster kapasiteten minimalt (CPU). I tillegg er er det programmert slik at data lastes og prosesseres på natten, når de fleste dataprogrammer ikke er i bruk. Med spisskompetanse på lesing av journaldata og installasjoner som brukes av 67 % av Svenske leger, kan legekontoret være trygg på at alt fungerer knirkefritt. I tillegg er omfattende tester er gjennomført sammen med den enkelte journalsystemleverandør. For ordens skyld har vi standby spesialister som få minutter kan utbedre det minste problem.